ПРОДАЖБА НА ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕРИ И ФОТОКОПИРНА ХАРТИЈА

ПАПИРУС ОФИС Скопје --- 071 909 530 Горан--

HP 285 = 350 ден со ддв

Хартија за копирање = 300 ден со ддв

HP 283 = 385 ден со ддв

HP 2612 =385 ден со ддв

HP 244X = 540 ден со ддв ( X varijanta stampa 2000 kopii

HP 226X = 570 ден со ддв

HP 279 = 385 ден со ддв

HP 217 = 440 ден со ддв

HP 505 = 470 ден со ддв

SAMSUNG 111 = 435 ден со ддв

SAMSUNG 105 = 440 ден со ддв

SAMSUNG 101 = 358 ден со ддв

SAMSUNG 108 = 486 ден со ддв

SAMSUNG 104 = 435 ден со ддв

Хартија за копирање = 300 ден со ддв

Ракавици нитрилни = 320 ден со ддв

НИТРИЛНИ РАКАВИЦИ-- 320 ден со ддв

СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

Стандардбиро ДООЕЛ Друштво за сметководствени услуги. Вршиме сметководствени услуги од 1993 година. Нудиме комплетни сметководствени услуги кои вклучуваат изводи (денарски девизни), влезни фактури, излезни фактури, благајна, основни средства, пресметка и поднесување на ддв пријави преку e-tax системот на УЈП (, изработка на годишна сметка и нејзино електронско поднесување до Централен Регистар ( - целосно материјално книговодство - девизно книговодство (евиденција во ден и во девизи, курсирање) - изработка на плати и нивно поднесување до УЈП - изработка на фолио за исплата на лични примања договор на дело авторски хонорари откуп на земјоделски производи и лековити билки преку системот на УЈП () по договор - неделно или месечно подигање на целокупната Ваша документација од Вашите деловни простории Контакт ivanovgoran@yahoo.com 071 909-530 Горан Поп Иванов - Овластен сметководител

CONTACT FORM (leave you contact data)

ПАПИРУС ОФИС СКОПЈЕ